Sample-MP-VNA-01

Kệ Very Narrow Aisle

Availability: SKU: KVNA
 • Đây là hệ thống kệ Selective được thiết kế theo thế hệ mới nhất trong kệ chứa hàng cho kho cao đến 11m.
 • Hệ thống kệ Very Narrow Aisle tận dụng được nhiều không gian vận chuyển hơn kệ Selective.
 • Tuy nhiên hệ thống này phải được dùng với thiết bị chuyên dùng và cần có các ray dẫn định hướng đặc biệt là phải có mặt nền cực phẳng.

Mô tả sản phẩm

 • Đây là hệ thống kệ Selective được thiết kế theo thế hệ mới nhất trong kệ chứa hàng cho kho cao đến 11m.
 • Hệ thống kệ Very Narrow Aisle tận dụng được nhiều không gian vận chuyển hơn kệ Selective.
 • Tuy nhiên hệ thống này phải được dùng với thiết bị chuyên dùng và cần có các ray dẫn định hướng đặc biệt là phải có mặt nền cực phẳng.

Phương tiện vận chuyển cơ giới

 • Phương tiện chuyen dùng đặc biệt, cần chi phí đầu tư cao.
 • Yêu cầu mặt nền tốt.

Ưu và nhược điểm

 • Bảo quản hàng hóa tốt an toàn đến 11m.
 • Bốc dỡ hàng dễ dàng.
 • Khả năng lựa chọn hàng hóa: Tốt (100%)
 • Tốc độ xuất nhập hàng: Nhanh.
 • Không gian nền tận dụng tương đối, chiếm 50 – 60% diện tích nền.
Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Kệ Very Narrow Aisle”

First: Rate the product. Please select a rating between 0 (poorest) and 5 stars (best).

KHÁCH HÀNG